• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Έφτασε και πάλι η ώρα της Ευρωπαικής Εβδομάδας Κινητικότητας. Δυστυχώς δεν αναμένουμε εντυπωσιακές κινήσεις από ελληνικής πλευράς.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2014

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2014 .

 
Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (European Mobility Week) είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών, Φορέων και πολιτών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, και η αναβάθμιση μέσω αυτής, της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης των πόλεων.
 
Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησής στην πόλη τους.
 
Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.
 
Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Για το 2014, έχει επιλεγεί ως μότο το «οι δρόμοι μας, η επιλογή μας» (our streets, our choice) εστιάζοντας στη διασύνδεση της αστικής μετακίνησης και της ποιότητας ζωής καθώς και στο πως μπορούμε να διευκολύνουμε την συνύπαρξη των MMM, των πεζών, των ποδηλάτων και των οχημάτων.
 
Ο ρόλος του ΥΠΕΚΑ στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας είναι καταλυτικός, συντονίζοντας και διαχέοντας την πληροφορία στους Δήμους της χώρας, καθώς και συνεισφέροντας στο σχεδιασμό διαφόρων δράσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
 
Το 2013 συμμετείχαν ενεργά στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» περισσότερες από 1.930 πόλεις από 47 χώρες τόσο Ευρωπαϊκές όσο και μη, ενώ κάθε χρόνο βραβεύεται από ειδική ανεξάρτητη επιτροπή εμπειρογνωμόνων η πόλη με τις καλύτερες επιδόσεις στην προώθηση βιώσιμων, εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς και στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
 
Οι δρόμοι μας, η Επιλογή μας!
Η φετινή  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας θέλοντας να τονίσει  την σημασία των δρόμων για τη βιωσιμότητα της πόλης με το σύνθημα «our street our choice», καλεί τους Δήμους σε μια αστική αναδιοργάνωση με συμμετοχικές διαδικασίες που θα αναδείξουν και την ιδιαιτερότητα του κάθε αστικού συγκροτήματος.
 
Έτσι την εβδομάδα 16 με 22 Σεπτεμβρίου μπορούν να επιλεγούν δρόμοι-χώροι, λόγω του μεγέθους τους ή της θέσης τους, ή του ρόλου τους γενικότερα, και να αναδειχθούν μέσα από προτεινόμενες Δράσεις ως πεδία κοινωνικής επαφής και αναψυχής. 

Την ιδιαιτερότητα κάθε πόλης την έχουν διαμορφώσει  κοινωνικοί, οικονομικοί πολιτιστικοί αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ενώ η μέριμνα για τον αστικό δημόσιο χώρο είναι ένδειξη πολιτισμού και ποιότητας ζωής των κατοίκων των πόλεων. Η αξιοποίηση του μέσου και του χρόνου μεταφοράς ως στοιχείου συμμετοχής στις διαδικασίες κοινωνικής ζωής της πόλης, είναι απαραίτητο να αναδειχθεί εφόσον ούτως ή άλλως τα μεταφορικά δίκτυα είναι χώροι συναλλαγής, είναι χώροι του αστικού γίγνεσθαι. Ο μετασχηματισμός του χώρου για ώρες ή ημέρες μπορεί να δώσει ιδέες για αποτελεσματικότερη διαχείριση με δράσεις που μπορούν να υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή σε όλη τη διάρκεια τους έτους. Έτσι μπορούν να προωθηθούν δράσεις για αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύοντας τον αστικό χώρο.
 
Οι δρόμοι της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ιστορία της. Το οδικό δίκτυο είναι το κοινωνικό δίκτυο, είναι η «ζωτική ροή» της. Ας αποδείξουμε λοιπόν πως έχουμε αστική συνείδηση πως μπορούμε μέσω της ανάδειξης της φυσιογνωμίας των δρόμων να προβάλουμε την κοινωνικότητα, και να επιτύχουμε την ποιοτική αστική διαβίωση προς όφελός της παρούσας και των μελλοντικών γενεών.
 
Συμμετοχή Τοπικών Αρχών
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών ως προς την αλλαγή των συμπεριφορών και συνηθειών μετακίνησης των δημοτών με ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών σχεδίων κινητικότητας.

Στόχος είναι η ανάδειξη του αστικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας άριστη κυκλοφοριακή σύνδεση με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση καθαρότερης ενέργειας, ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος μεταφορικού δικτύου, εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης – τόνωση της ζωτικότητας των πόλεων, ενίσχυση των κοινωνικών συναλλαγών και δημιουργία ποιοτικής «ατμόσφαιρας» στις πόλεις με λιγότερη ατμοσφαιρική και ακουστική ρύπανση.
 

 

ECO-moto-news - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ