• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη εκδήλωση δωρεάν επίδειξης ηλεκτρικών οχημάτων που θα γινόταν Σάββατο 19 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία της Ραφήνας.

Στο Δήμο Μαραθώνα τα ηλεκτρικά οχήματα

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη εκδήλωση δωρεάν επίδειξης ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα γινόταν στις 19 Ιουλίου στη Ραφήνα, σε χώρο που παραχωρούσε ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου.

 
Ο λόγος της ματαίωσης αφορά στο ότι το Τμήμα Εσόδων του Δήμου ζήτησε από την διοργάνωση να καταβάλει τίμημα 40 ευρώ/τ.μ. (συνολικά 20.000 ευρώ), το οποίο είναι αδύνατο να καλυφθεί και να αιτιολογηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ele.C.Tra..

Σημειώνεται ότι το ερευνητικό πρόγραμμα Ele.C.Tra. (της δράσης Intelligent Energy Europe) καλύπτει, μεταξύ άλλων, δράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, επισκέψεις κλιμακίων στελεχών των Δήμων σε άλλους Ευρωπαϊκούς Δήμους και δικτύωση που θα βοηθήσει στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης των Δήμων για πράσινες μεταφορές και τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου, δρομολογείται η διοργάνωση της εκδήλωσης να γίνει στις Αρχές Οκτωβρίου στο γειτονικό Δήμο Μαραθώνα και μάλιστα να καθιερωθεί στην Ανατολική Αττική σε ετήσιο θεσμό παρουσίασης καινοτόμων μέσων μετακίνησης.

 

ECO-moto-news - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ