• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Πιο κοντά στο θάνατο δε γίνεται!

 

Αναβάτης πηγαίνοντας… υπερβολικά γρήγορα για τα όρια του δρόμου, καταλαβαίνει το σφάλμα του όταν έρχεται τόσο κοντά με ένα φορτηγό, που δε θα το πιστεύετε. Το σώσιμο που έκανε ήταν ανεπανάληπτο…

MotoCert: Έτσι θα την ελέγξεις πριν την αγοράσεις