• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

H ανάκληση αφορά 158 Suzuki GSX-R 750Z L1-L4 και GSX-R1000Z K9-L4.

Ανάκληση Suzuki GSX-R 750 & 1000

Η εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E., σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου, εκτελεί πρόγραµµα ανάκλησης µοτοσικλετών SUZUKI, µοντέλα GSX-R 750Z L1-L4 και GSX-R1000Z K9-L4.

 
Από την Σφακιανάκης ΑΕΒΕ έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα µόνο µοτοσικλέτες τύπου GSX-R1000Z K9-L4. Πιο συγκεκριµένα, η ανάκληση αφορά 158 µοτοσικλέτες, µε αριθµούς πλαισίου: 
  • GSX-R1000K9: από JS1CY111100100074 έως JS1CY111100105078 
  • GSX-R1000ZL0: από JS1CY11110010603 έως JS1CY111100106759 
  • GSX-R1000ZL3: από JS1CY111100110004 έως JS1CY111100110409 
  • GSX-R1000L4: από JS1CY111100110983 έως JS1CY111100111472, 
στις οποίες χρειάζεται να αντικατασταθεί ο ρυθµιστής τάσης της αλυσίδας κίνησης. 

Εάν κατά την οδήγηση της µοτοσικλέτας συµβεί αποτυχηµένη εµπλοκή και κατόπιν ακούσια επανεµπλοκή µιας σχέσης στο κιβώτιο ταχυτήτων, προκαλείται µεγάλη διαφορά ταχύτητας περιστροφής µεταξύ των γραναζιών. Συνέπεια του προηγούµενου είναι η δηµιουργία εξαιρετικά µεγάλης ροπής στο γρανάζι του τροχού. Μετά από αυτό, ο τροχός µετακινείται βίαια προς τα εµπρός, παραµορφώνοντας το ρυθµιστή τάσης (τεντωτήρα) της αλυσίδας.

Μέχρι στιγµής δεν έχει αναφερθεί καµία περίπτωση ατυχήµατος, που να σχετίζεται µε το συγκεκριµένο θέµα. 

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω µοτοσικλετών, θα ενηµερωθούν εγγράφως µέσω συστηµένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο δίκτυο Εξουσιοδοτηµένων Επισκευαστών µοτοσικλετών SUZUKI σε όλη την Ελλάδα, για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες στο όχηµά τους, χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά µε την 24ωρη γραµµή Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ A.Ε.Β.E. στο τηλέφωνο 210 9988168. 

 

SUZUKI - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ