• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Αγώνας τύπου «μπάτε σκύλοι αλέστε»

 

Στην Ιαπωνία γίνονται και τέτοιοι αγώνες: Όλοι εναντίον όλων, ανεξαρτήτως… μοτοσυκλέτας. Δείτε.