Αν θες να πας αργά, κάτσε δεξιά! Δεν είναι τόσο δύσκολο!

Αν θες να πας αργά, κάτσε δεξιά! Δεν είναι τόσο δύσκολο!

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή! Η δεξιά λωρίδα δεν είναι μονό για φορτηγά και κάνεις δεν είναι υποχρεωμένος να πέφτει στα φρένα, επειδή κάποιος έχει «καβατζώσει» τη μεσαία ή ακόμα χειρότερα την αριστερή και πηγαίνει με το πάσο του. Αυτός είναι ο παράνομος κι όχι αυτός που θα τον προσπεράσει ακόμα κι από δεξιά.

Πόσες φορές σε ταξίδι έχεις αναγκαστεί να περάσεις κάποιον από δεξιά επειδή είχε πιάσει την αριστερή και προχωρούσε με το πάσο του ή ακόμα και με το ανώτατο όριο, ενώ η μεσαία λωρίδα ήταν άδεια; Πόσες φορές έπρεπε να πέσεις στα φρένα, επειδή κάποιος πήγαινε στη μεσαία με λιγότερα από το όριο, ενώ στη δεξιά λωρίδα δεν υπήρχε κάνεις; Είμαι σίγουρος ότι σου έχει τύχει αρκετές φορές και σε περίπτωση που προσπαθήσεις να βρεις το δίκιο σου θα σου απαντήσουν ότι εσύ είναι ο παράνομος κι ο επικίνδυνος! Όμως κάνουν λάθος!
 

Τα οχήματα πρέπει να κινούνται στη δεξιά λωρίδα

Ο Κ.Ο.Κ είναι ξεκάθαρος και ειδικά στο άρθρο 16 αναφέρει ότι ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να oδηγεί πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς, ακόμη και όταν oλόκληρo τo oδόστρωμα είναι ελεύθερo. Επίσης στο άρθρο 17 στην παράγραφο 6 αναφέρει ότι ο oδηγός, υπoχρεoύται μετά τo πρoσπέρασμα, να επαναφέρει τo όχημά τoυ πλησίoν τoυ δεξιoύ άκρoυ τoυ oδoστρώματoς, χωρίς κίνδυνo γιΆ αυτoύς πoυ πρoσπερνά. Aν όμως κινείται σε oδόστρωμα με δύo τoυλάχιστoν λωρίδες κυκλoφoρίας ανά κατεύθυνση και πρoτίθεται να πρoσπεράσει περισσότερα από ένα oχήματα, μπoρεί να παραμείνει στη λωρίδα πoυ χρησιμoπoιεί για τo πρoσπέρασμα, αν η ενέργειά τoυ αυτή δεν πρoκαλεί δυσχέρεια στoυς oδηγoύς ταχύτερων oχημάτων πoυ τoν πλησιάζoυν από πίσω. Αρά η δεξιά λωρίδα δεν είναι μόνο για ομορφιά ή για τα βαριά οχήματα. Είναι η λωρίδα που είμαστε υποχρεωμένοι να κινούμαστε σε περίπτωση που δεν υπάρχει όχημα μπροστά μας που κινείται αργά ή αφού προσπεράσουμε να ξαναμπούμε σε αυτήν.

Νεύρα και συμφόρηση προκαλούν όσοι κινούνται αργά στη μεσαία

Το να κινείται κάποιος αργά στη μεσαία λωρίδα, ενώ στην δεξιά δεν υπάρχει άλλο όχημα, δεν είναι μόνο επικίνδυνο για αυτούς που ακολουθούν, αλλά διαταράσσει και την κυκλοφορία. Σκέψου να είσαι στην μεσαία με 110 χλμ./ώρα σε δρόμο ταχείας και ο μπροστά σου να πηγαίνει με 90, ενώ η δεξιά είναι άδεια. Θα αναγκαστείς ή να πέσεις στα φρένα ή να προσπεράσεις από αριστερά,  όπου ενδεχομένως να έρχονται οχήματα με περισσότερα χιλιόμετρα και με τη σειρά τους θα αναγκαστούν κι αυτά να κόψουν ελαφρώς ταχύτητα. Γενικά δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση, επειδή κάποιος δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει το Κ.Ο.Κ και νομίζει ότι ο δρόμος του ανήκει.

Το ανώτατο όριο δεν σημαίνει απαραίτητα κι αριστερή λωρίδα

Επίσης ένα λάθος που κάνουν αρκετοί οδηγοί  είναι, ότι επειδή πηγαίνουν με το ανώτατο επιτρεπτό όριο  ταχύτητας πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να κάτσουν αριστερά, ανεξαρτήτως τι γίνεται πίσω τους. Αυτό είναι παράνομο! Όχι ότι όσοι υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας δεν είναι, αλλά ο Κ.Ο.Κ λέει ξεκάθαρα ότι οι λωρίδες πλην της δεξιάς είναι μονό για προσπέραση. Οπότε αν η μεσαία είναι ελεύθερη και κάποιος πηγαίνει στην αριστερή ακόμα και με το όριο, τότε αυτός είναι ο λάθος.

Συνέχεια του άρθρου >>>