• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Με τα σημερινά δεδομένα, η χρήση μιας Vespa GTS 300 Super θα σας κοστίζει καθημερινά 3.1 ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Κόστος χρήσης: Vespa GTS 300 Super

Εκτός από τα αρχικά έξοδα της απόκτησης ενός scooter ή μιας μοτοσικλέτας, υπάρχουν και άλλα, εξίσου σημαντικά που είναι αποτέλεσμα της συμβίωσης με το νέο δίκυκλο.

 

Πάγια έξοδα, όπως η βενζίνη και τα ασφάλιστρα, καθώς και τα προβλεπόμενα services είναι απαραίτητα και πρέπει να υπολογίζονται μαζί με τα αρχικά της απόκτησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί, σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα πάγια έξοδα ενός μεσαίου scooter, δηλαδή τη βενζίνη, την ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας και τα προβλεπόμενα services που πρέπει να γίνουν τα πρώτα δύο χρόνια, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο αναβάτης της Vespa GTS 300 Super που σας παρουσιάζουμε εδώ θα διανύσει 10.000 χλμ. το χρόνο. Έπειτα, σας παρουσιάζουμε το κόστος που επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του σε καθημερινή βάση, για ρεαλιστικούς υπολογισμούς.

Έχετε υπόψη σας ότι τα ποσά που ακολουθούν είναι ενδεικτικά και εξαρτώνται από την κοστολόγηση του κάθε συνεργείου, τη μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ασφάλιστρα (πόλη διαμονής, ηλικία κτλ.)

Vespa GTS 300 Super: Δαπάνες διετίας

Service 1.000 χλμ.: 65 ευρώ
Service 10.000 χλμ.: 140 ευρώ
Service 20.000 χλμ.: 200 ευρώ
Σύνολο κόστους service: 304 ευρώ
Κατανάλωση στα 20.000 χλμ. (λτ.): 940
Κατανάλωση στα 20.000 χλμ. (ευρώ*): 1.569
Τέλη κυκλοφορίας για 2 έτη: 44 ευρώ
Ασφάλιστρα 2 ετών: 364 ευρώ
Κόστος/ημέρα: 3,1 ευρώ

*Μέση τιμή αμόλυβδης: 1,67 ευρώ/λίτρο

 

PIAGGIO - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ