• - - - Test - - -
  • -
    - Accessories -

K1300S-Hayabusa 1300-ZZR 1400

motto: Citius, Altius, Fortius. , . . ;

 
, . , . - - . , , .

BMW K1300S – Suzuki Hayabusa Kawasaki ZZR 1400, 7 Moto , 31/03.

 

TEST -