ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ

Προγραμματισμός εγκεφάλου με τη βοήθεια υπολογιστη

Ο βασικός διαχειριστής

Ο αναπρογραμματισμός του εγκεφάλου, είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους, για τη βελτίωση της μοτοσυκλέτας. Μπορούμε να άρουμε τους περιορισμούς, που έχει θέσει το εργοστάσιο, παρακάμπτοντας διάφορες παραμέτρους που φιμώνουν την μοτοσυκλέτα μας.

 

Ο συνηθέστερος λόγος αυτής της βελτίωσης είναι οτι μας επιτρέπει να κάνουμε ρυθμίσεις, μετά από αλλαγή κάποιων εξαρτημάτων, παράδειγμα της εξάτμισης, ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα.

Υπάρχουν δύο τρόποι που μπορούμε να επέμβουμε στον εργοστασιακό εγκέφαλο. Ο πρώτος τρόπος, είναι με την τοποθέτηση και σύνδεση, ενός παράλληλου εγκεφάλου, με  τον εργοστασιακό. Συνδέεται μέσω USB με τον υπολογιστή και μπορεί, μέσω των ρυθμίσεων που εμείς θα επιλέξουμε, να διαχειριστεί τον ψεκασμό του καυσίμου, τις μοίρες του αβάνς, τον κόφτη στροφών, να συνδεθεί με quickshifter και να διορθώνει σε real-time την αναλογία αέρα καυσίμου, αυξάνοντας την απόδοση του κινητήρα σε ιπποδύναμη και ροπή. Η λειτουργία της μοτοσυκλέτας μπορεί να γίνει πιο ομαλή και η απόκριση του γκαζιού πιο άμεση.

Ο δεύτερος τρόπος, είναι με τον προγραμματισμό του εργοστασιακού εγκεφάλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο εγκέφαλος βγαίνει από τη μοτοσυκλέτα και συνδέεται με τον υπολογιστή, όπου μέσω ενός λογισμικού αποκτούμε πρόσβαση στις λειτουργίες του. Το λογισμικό δίνει δυνατότητα, για αλλαγή σε χάρτες καυσίμου και σε πίνακες ανάφλεξης, μετατόπιση του κόφτη στροφών, κατάργηση του κόφτη ορίου ταχύτητας, launch control κ.α.

Ο αναπρογραμματισμένος εγκέφαλος ή αλλιώς φλασαρισμένος, βελτιώνει όλα τα χαρακτηριστικά του κινητήρα και μπορούμε, όποια στιγμή θελήσουμε, να τον επαναφέρουμε στην εργοστασιακή κατάσταση. Δεν είναι όλοι οι εγκέφαλοι των μοτοσυκλετών, κατάλληλοι για φλασάρισμα, οπότε τότε καταφεύγουμε στην πρώτη λύση, του παράλληλου εγκεφάλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΞΕΣΟΥΑΡ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

Ελεύθερο Κείμενο
Κατηγορία/Υποκατηγορία
Τιμή από
Τιμή έως
Εργοστασιακός Κωδικός