Όροι  συμμετοχής έρευνας:


«Το email και τα υπόλοιπα στοιχεία σας θα χρησιμοποιούνται μόνο από την Auto Τρίτη Α.Ε. για τον σκοπό της ταυτοποίησής σας στη διαδικασία της συγκεκριμένης έρευενας. Δεν θα γνωστοποιούνται σε τρίτους και θα διαγράφονται σε όχι περισσότερο από 6 μήνες μετά τη λήξη της έρευνας.

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των δεδομένων σας, το οποίο μπορείτε να ασκήσετε με αποστολή σχετικής επιστολής στην Auto Τρίτη Α.Ε. (Λ. Αμαρουσίου 14, Ηράκλειο Αττικής) ή στο e-mail στο mtriti@autotriti.gr.

Αν έχετε δώσει την ενημερωμένη σας συγκατάθεση για να σας αποστέλλονται τα newsletter της Auto Τρίτη Α.Ε. τότε θα κρατηθεί το email σας και ισχύουν οι σχετικοί Όροι Χρήσης στους οποίους συμφωνήσατε.»