• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

Τούμπα με γλίστρα χωρίς τέλος!

 

Αναβάτης που χάνει το πίσω μέρος στο πασίγνωστο Mullholland διαφεύγει τον τραυματισμό... όχι όμως και η μοτοσυκλέτα του, η οποία δεν έλεγε να σταματήσει!