• Τιμές - Εξοπλισμός - Τεχνικά - Test - Συγκριτικά Εγγυήσεις - Χρηματοδοτικά - Προσφορές

AUTOVISION ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΤΕΟ moto

  • 10ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης, ΚΟΡΙΝΟΣ, T.K. 60062, Δ. Κατερίνης, N. Πιερίας
    Tηλέφωνο: 23510 41400 ή 10600
    Ιστοσελίδα

Παρουσίαση Επιχείρησης

Τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους και μετά κάθε δύο χρόνια όλα τα οχήματα οφείλουν να περνούν από τεχνικό έλεγχο. Το κόστος για τα επιβατικά Ι.Χ. ξεκινά από τα 40 ευρώ.

Συχνότητα Τεχνικού Ελέγχου

1ος έλεγχος:Αφού συμπληρωθούν 4 χρόνια (με περιθώριο 4 εβδομάδες, 3 πριν ή 1 μετά) από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Αυτό ισχύει για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και φορτηγά με μεικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνων. Εξαιρούνται τα οχήματα του Ν. Αττικής για τα οποία ισχύει πρόγραμμα πρόσκλησης που ανακοινώνεται από τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων του Υ.Μ.Ε.

Επόμενοι έλεγχοι:
Κάθε 2 χρόνια (με περιθώριο πάλι 4 εβδομάδες).
Πρόγραμμα πρόσκλησης οχημάτων Ν. Αττικής για Τεχνικό ‘Ελεγχο από ΚΤΕΟ, το 2011.

ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΚΤΕΟ και για τις μοτοσικλέτες!

Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο δίκυκλων μοτοσυκλετών με έδρα την Περιφέρεια Αττικής ανακοινώθηκε από τη Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της ίδιας περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα η Γενική Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει ότι προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες, ανεξαρτήτως κυβισμού, στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΙΘΜΟΣ    ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Όλες    οι μοτοσυκλέτες που ταξινομήθηκαν (ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας) έως και 30-12-1998 στην Περιφέρεια    Αττικής (πρώην Νομαρχίες Αθηνών, Πειραιώς, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής    Αττικής) ή σε άλλη περιοχή της χώρας και σήμερα έχουν άδεια κυκλοφορίας που    έχει εκδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής και δεν έχουν υποστεί τεχνικό έλεγχο
Από 30-04-2012 έως 30-12-2012

1. Οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες, που έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που τους είχε χορηγηθεί.


2. Οι εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό έλεγχο.


3. Δίκυκλες μοτοσυκλέτες με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας ιδιοκτήτη που ανήκει σε άλλη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησής τους για τεχνικό έλεγχο και οι οποίες κυκλοφορούν στην Περιφέρεια Αττικής υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της περιφέρειας στην οποία ανήκει η έδρα τους.


4. Όσες δίκυκλες μοτοσυκλέτες όφειλαν πριν από την ημερομηνία ταξινόμησής τους στην Περιφέρεια Αττικής να έχουν ήδη προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν προσήλθαν για τεχνικό έλεγχο θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμες.


Ο αρχικός ή περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τα εξουσιοδοτημένα ΙΚΤΕΟ.


Ο κάτοχος οχήματος, ο οποίος δεν το προσκομίζει για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Κ.Ο.Κ. και υπόκειται σε πρόσθετο ειδικό τέλος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


Βρείτε μας στο χάρτη

ΨΑΧΝΩ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ: